De Ventox Cabine Controle Unit kunt u bedienen met de 4 knoppen in het midden van het display.

 

 

Mode

Met de MODE knop verandert u de modus van het systeem. Het systeem heeft 3 verschillende modi welke worden aangegeven met de gele LEDs.

Automatisch (Automatic)

In automatische modus hoeft u niets te doen. De unit start vanzelf op en geeft optische en akoestische alarmeringen bij mogelijk gevaar.

Handbediening (Manual)

Zodra de unit in de handbediende modus staat, kunt u met de UP- en DOWN-knoppen de ventilator op de juiste sterkte zetten om de gewenste overdruk te halen. De ventilator zal niet automatisch harder gaan draaien als u even uw raam openzet, ook al valt de overdruk weg (het optische alarm blijft wel in werking). De unit wordt na opnieuw opstarten in automatische modus gezet.

Stand by 

Nu is er geen enkele functie van de unit actief. De unit wordt na opnieuw opstarten in automatische modus gezet.

Aan-en uitzetten 

Bij het langer dan 2 seconden indrukken van de MODE knop, kunt u de unit aan-en uitzetten. Als u de controle unit uit zet, is er net als in de stand-by modus geen enkele functie van de unit actief. In het display verschijnt “OFF”. De unit wordt na het opnieuw opstarten NIET automatisch weer gestart. Om de unit weer op te starten houdt u de MODE knop 2 seconden ingedrukt.

 

Display

Met de DSP knop kunt u het display instellen. Het display kan drie verschillende metingen aangeven (druk, draaiuren en luchtkwaliteitsmeting (opt.)), waar tussen gewisseld kan worden. De filterweergave, ventilatormodus en alarmen blijven altijd in werking en zichtbaar.De 3 rode LEDs geven aan in welke displaymodus de unit staat.

Pressure (Pa):

In het display wordt het actuele drukverschil in pascal weergegeven.

Hours:

In deze modus wordt de looptijd van de geïnstalleerde filters weergegeven. U kunt deze uitsluitend resetten wanneer u in deze modus de UP- en DOWN-knoppen gelijktijdig indrukt gedurende 2 seconden.

Air Quality (PPM):

In deze modus wordt – bij aanwezigheid van een geïntegreerde of externe koolwaterstofsensor – de hoeveelheid koolwaterstoffen aangegeven in 1/10e PPM. PPM houdt in dat het display het aantal koolwaterstofdeeltjes weergeeft per miljoen luchtdeeltjes. Het waarschuwingsniveau is 5 PPM. Zodra er langer dan 30 seconden overschrijding van deze waarde plaatsvindt zal het alarm afgaan.
De koolwaterstofmeter heeft na inschakelen een opstarttijd van 4 minuten. Tijdens deze 4 minuten zal de sensor op temperatuur komen en daarna een betrouwbare uitlezing geven van de daadwerkelijke concentratie koolwaterstoffen. Indien u langere tijd met een uitgeschakelde unit rijdt, is het raadzaam om de sensor enige dagen voor aanvang van een nieuw project in te schakelen zodat deze zichzelf schoonbrandt. Bij defect zijn of afwezigheid van deze sensor verschijnt er “Er1” in het display. U kunt eventueel deze sensor laten narusten of kalibreren door uw dealer. De wettelijke kalibratieduur van de sensor is 1 jaar.

 

Up-en Down-knoppen

De Up-en Down-knoppen knoppen zijn uitsluitend te gebruiken in de handmatige modus, om de ventilator op de juiste sterkte te zetten. Let op: als u de sterkte aanpast, gebeurt dit in stappen van 5%. 

Als u de standtijd van de filters wilt resetten, moet u de controller met de DSP-knop, in time meting zetting. Vervolgens moet u de gele en blauwe knop gelijktijdig gedurende 3 seconde ingedrukt houden. 

 

Alarmmeldingen

Verschijnt er een alarmmelding op uw controller? Op deze pagina vindt u alles terug over deze meldingen en hoe u moet handelen om dit op te lossen.

Geen filters aanwezig (No filters installed (Blower off))

U rijdt met een lege overdrukunit zonder enige beschermingswaarde, de overdrukunit kan
zonder filters niet ingeschakeld worden. Zorg dat de juiste filters in de overdrukunit geplaatst worden en vervolgens kunt u volledig veilig uw werk doen.

Overdruk < 100 Pa. (Pressure < 100 pascal)

Te weinig overdruk. Zet de ventilator snelheid omhoog in handmatige modus (met de gele knop) of zet de unit op de stand “automatisch”.

Overdruk > 300 Pa. (Pressure > 300 pascal)

De opgebouwde druk is te hoog. Draai de ventilator snelheid naar beneden (met de blauwe knop), of zet de unit op de stand “automatisch”.

Luchtstroom te hoog (Air stream high, check cab sealing)

De cabine komt nu wel op de juiste druk, maar door een lek ergens in de afgesloten ruimte moet er zoveel lucht de cabine ingevoerd worden, dat de passerende lucht te snel door de filters gaat, waardoor de geurmoleculen te kort met de koolstof in aanraking zullen zijn.
U kunt doorwerken op handmatige stand, maar de cabine zal moeten worden nagekeken
op aanwezige lekkages.

Luchtkwaliteitsmeting en overschrijding maximale draaitijd (Air quality / filter runtime)

Controleer de luchtkwaliteitswaarde en de urenteller met de DSP-knop.

Indien de gasconcentratie (PPM) te hoog is, is mogelijk dat het koolfilter verzadigd is en dient u deze te vervangen. Let op: de gassensor reageert ook op ruitenreiniger en andere vluchtige aromaten. Sluit dit uit alvorens u de werkzaamheden continueert!

Indien de urenteller zijn maximumwaarde (999) heeft bereikt, moeten zowel kool- als stoffilters worden vervangen. Vervang de filters en reset de teller door het gelijktijdig indrukken van de UP- en DOWN-knoppen.

Luchtstroom te hoog i.c.m. < 100 pascal alarm

Bij het simultaan optreden van bovenstaande alarmen kan de blower in de overdrukunit de
cabine niet meer op druk krijgen. Een mogelijke oorzaak is dat de deur niet goed dicht zit of een schuifraam nog op een kier staat. Het is tevens mogelijk dat de cabine opnieuw moet
worden gekeurd en/of afgedicht.

 

Belangrijk!

Zorg ervoor dat u de unit met beleid bedient en voorkom onnodige schade door nodeloos ruw handelen. De fijngevoelige delen kunnen onherstelbaar beschadigen, en vallen dan automatisch buiten de garantie.

De elektronica heeft een reactietijd van 15 seconden. Indien u te snel van automatisch naar handbediening omschakelt kan dit resulteren in verkeerde alarmen. Zet de unit in de stand ‘uit’ gedurende 15 seconden en zet deze vervolgens opnieuw aan.